Aktuality

Úvodní stránka | Aktuality

 

Další výzva OPŽP - 100. výzva prioritní osy 5 - Energetické úspory

Datum: 5.3.2018

Byla vyhlášena další výzva OPŽP s cílem snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Příjem žádostí probíhá od 1.3.2018 do 31.1.2019.

Podrobnosti jsou uvedeny na http://www.opzp.cz/vyzvy/100-vyzva

 


 

Oficiální podmínky pro kotlíkové dotace 2017 (zdroj: tzbinfo)

Datum: 16.03.2017

MŽP spustilo druhou vlnu kotlíkových dotací určenou pro výměnu starých neekologických kotlů s alokací 3,4 miliardy korun. Preferovány jsou čisté zdroje OZE, uhelné kotle o podporu přišly.

Podrobnosti jsou uvedeny na http://vytapeni.tzb-info.cz/kotlikove-dotace/15500-oficialni-podminky-pro-kotlikove-dotace-2017?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_2017-03-20

 


 

Nová výzva Úspory energie - 11 miliard na snížení energetické náročnosti české ekonomiky v rámci OPPIK  (zdroj: tzbinfo)

Datum: 28.11.2016

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 28.11.2016 druhou výzvu Úspory energie. Rozdíl oproti předchozí výzvě spočívá zejména v mírnějších hodnotících kritériích a v kladení většího důrazu na připravenost žadatele projekt realizovat. Projekt dostane bonusové body za předložení stavebního povolení již při podání žádosti o podporu.

Podrobnosti jsou uvedeny na http://www.tzb-info.cz/dotace/15070-11-miliard-na-snizeni-energeticke-narocnosti-ceske-ekonomiky-v-ramci-op-pik?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_2016-12-12

 


 

Kontinuální

 výzva Nová zelená úsporám - úprava podmínek a rozšíření (zdroj: tzbinfo)

Datum: 21.11.2016

21. listopadu 2016 byly vyhlášeny změny ve výzvě platné ke dni vyhlášení a účinné od 9. ledna 2017.

Podrobnosti jsou uvedeny na http://stavba.tzb-info.cz/zelena-usporam-na-tzb-info/13349-kontunualni-vyzva-nova-zelena-usporam-startuje-22-10-2015

 


 

Kontinuální výzva Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze (zdroj: tzbinfo)

Datum: 16.2.2016

Od 15. března 2016 bude možné podávat žádosti o dotace na energetické úspory v bytových domech v Praze. Dotace budou poskytovány v rámci 2. výzvy pro bytové domy programu Nová zelená úsporám. Druhá výzva je kontinuální a bude otevřena do konce roku 2021. Výzva nově nabízí vyšší maximální podporu, a to 30 % způsobilých výdajů.

Podrobnosti jsou uvedeny na http://stavba.tzb-info.cz/zelena-usporam-na-tzb-info/13809-kontinualni-vyzva-nova-zelena-usporam-pro-bytove-domy-v-praze

 


 

Nová zelená úsporám: Startuje kontinuální výzva, poběží do roku 2021 (zdroj: www.novazelenausporam.cz)

Datum: 21.10.2015

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR dnes zveřejnili podmínky další výzvy v programu Nová zelená úsporám určenou pro rodinné domy. Jde o tzv. kontinuální výzvu, v rámci které bude možné žádat o dotaci průběžně až do roku 2021. Příjem žádostí startuje už zítra. K dispozici je pro letošní rok 520 milionů korun, v příštím roce bude k dispozici očekáváných dalších 2,85 miliardy korun.

Podrobnosti jsou uvedeny na http://www.novazelenausporam.cz/clanek/nova-zelena-usporam-startuje-kontinualni-vyzva-pobezi-do-roku-2021-domacnosti-si-sahnou-az-na-27-miliard-korun/

 


 

Příští Nová zelená úsporám bude kontinuální, zdroje tepla budou podporovány z kotlíkové dotace (zdroj: tzbinfo)

Datum: 18.7.2015

15. července 2015 skončil příjem žádostí. Ministerstvo životního prostředí přijalo 4322 žádostí za více než 995 milionů korun. Příští výzva NZÚ bude vyhlášena ještě letos, bude kontinuální a bude ji možné kombinovat s kotlíkovou dotací 2015, která pravděpodobně nahradí oblast podpory C pro rodinné domy.

Podrobnosti jsou uvedeny na http://stavba.tzb-info.cz/zelena-usporam-na-tzb-info/12991-pristi-nova-zelena-usporam-bude-kontinualni-zdroje-tepla-budou-podporovany-z-kotlikove-dotace

 


 

MŽP vyhlašuje první výzvy z nového OPŽP 2014 - 2020 (zdroj: tzbinfo)

Datum: 22.6.2015

Žádosti budou přijímány od 14. srpna na projekty v oblastech čistota vody, kvalita ovzduší, zpracování odpadu a ochrana přírody. V prvních výzvách je pro žadatele připraveno 9 miliard korun.

Podrobnosti jsou uvedeny na http://www.tzb-info.cz/dotace/12881-mzp-vyhlasuje-prvni-vyzvy-z-noveho-opzp-2014-2020

 


 

První výzvy OPPIK 2014 - 2020 zveřejněny (zdroj: www.oppik.cz)

Datum: 29.5.2015

Finální znění výzev v 10 programech podpory OPPIK je zveřejněno. Připravili jsme pro vás základní shrnutí nejdůležitějších lhůt, zpracováváme i definitivní hodnotící kritéria k výběru projektů. ...

Podrobnosti jsou uvedeny na http://www.oppik.cz/aktuality/vyzvy-zverejneny-zadat-pujde-od-pondeli

 


 

Nová zelená úsporám 2015 spuštěna (zdroj: www.novazelenausporam.cz)

Datum: 1.4.2015

Druhá výzva programu Nová zelená úsporám určená pro rodinné domy a zároveň první výzva programu Nová zelená úsporám určená pro bytové domy je spuštěna.

Podmínky se drobně upravily, přičemž úmyslem má být další zjednodušení a zpřístupnění dotací možným žadatelům. O dotace lze v těchto výzvách žádat od 15.5.2015 do 31.10.2015 nebo do vyčerpání alokace.

Podrobnosti jsou uvedeny na http://www.novazelenausporam.cz/

 


 

Nová zelená úsporám pro bytové domy v březnu 2015 (zdroj: tzbinfo)

Datum: 11.11.2014

První výzva programu Nová zelená úsporám určená pro bytové domy je připravována na březen 2015. Určena bude pro renovace existujících bytových domů v Praze a pro novostavby v pasivním standardu v celé ČR

http://www.tzb-info.cz/zelena-usporam-na-tzb-info/11915-nova-zelena-usporam-pro-bytove-domy-v-breznu-2015

 


 

Nová zelená úsporám bude pokračovat od dubna, na program jde 1,9 miliardy (zdroj: tzbinfo)

Datum: 6.1.2014

Příjem žádostí o státní podporu v další výzvě programu Nová zelená úsporám pro letošní rok začne 1. dubna. Na jeho financování půjde letos 1,9 miliardy korun. To je téměř o miliardu více než loni. Program skončí buď vyčerpáním financí, nebo nejpozději letos 31. října.

http://www.tzb-info.cz/zelena-usporam-na-tzb-info/10227-prijimaji-se-zadosti-v-prvni-vyzve-nove-zelene-usporamnáročností

Další informace jsou přímo na webových stánkách programu Nová zelená úsporám http://www.novazelenausporam.cz/

 


 

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Datum: 13.6.2013

Byl spuštěn dotační program "nová" zelená úporám, který předpokládá od srpna 2013 příjem žádostí pro rodinné domy. Předmětem dotace bude jak zateplení domů, včetně výměny výplní otvorů, tak instalace obnovitelných zdrojů energie (tepelná čerpadla, kotle na biomasu, solární kolektory) a vzájemná kombinace. Podrobnosti jsou k dispozici na oficiálních stránkách.

http://www.nzu2013.cz/

 


 

TNI 730331 Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet (zdroj: tzbinfo)

Datum: 3.4.2013

Dne 1.4.2013 byla vydána nová TNI 730331 Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet. Byla vytvořena na Katedře TZB Stavební fakulty ČVUT z důvodu nedostupnosti souhrnného materiálu parametrů technických systémů budov, typického užívání a klimatických dat pro hodnocení ENB. Obsahem technické normalizační informace je ...

http://www.tzb-info.cz/energeticka-narocnost-budov/112133-tni-730331-energeticka-narocnost-budov-typicke-hodnoty-pro-vypocet

 


 

Nová vyhláška o energetické náročnosti budov (zdroj: tzbinfo)

Datum: 26.3.2013 Autor: Sdělení MPO

Vyhláška o energetické náročnosti budov č. 78/2013 nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2013 a dále vyhláška ruší stávající vyhlášku č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov, sdělil portálu TZB-info Ing. Pavel Jirásek z MPO. ...

http://www.tzb-info.cz/energeticka-narocnost-budov/112105-sdeleni-mpo-situace-s-vyhlaskami-k-zakonu-c-406-2000-sb

 


 

Nová Zelená úsporám vyhlášena (zdroj: tzbinfo)

Datum: 28.11.2012  |  Autor: Ing. Petr Bohuslávek

Nová Zelená úsporám je název nástupnického programu Zelené úsporám. V letech 2013 až 2020 bude poskytovat finanční podporu pro rekonstrukce a novostavby budov určených pro bydlení a budov plnících veřejnou službu. Podle výnosů z aukcí emisních povolenek se počítá až s 28 miliardami korun. ...

http://www.tzb-info.cz/zelena-usporam-na-tzb-info/9330-nova-zelena-usporam-vyhlasena

 


 

Energetický štítek, energetický průkaz a novela zákona č. 406/2000 Sb. (zdroj: tzbinfo)

Datum: 8.10.2012 Autor: Ing. Zdeněk Petrtyl

Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely je od 1. 1. 2013. Zpráva obsahuje komentář ve vztahu k PENB. ...

http://vytapeni.tzb-info.cz/110994-energeticky-stitek-energeticky-prukaz-a-novela-zakona-c-406-2000-sb

SOLMAX s.r.o.

Telefon: +420 737 115 415
E-mail: petr.cenek@solmax.cz
Sídlo: Jugoslávských partyzánů 638/24, 160 00 Praha 6
IČO: 27950051

face.png, 26 kB Ing. Petr Čeněk

Telefon: +420 737 115 415
E-mail: petr.cenek@solmax.cz