Energetické štítky obálky budovy

Úvodní stránka | Služby | Energetické štítky obálky budovy

Energetický štítek obálky budovy působí na první pohled obdobně jako Průkaz energetické náročnosti budovy, narozdíl od něj se však jedná o posouzení „pouze“ kvality stavebních konstrukcí z hlediska tepelně-technických vlastností. Není zohledňováno související energetické hospodářství, tedy způsob vytápění, přípravy teplé vody apod.

Energetický štítek obálky budovy je mimo jiné požadován jako příloha k žádosti z dotačního programu OPŽP.

Energetický štítek obálky budovy sestává z protokolu pro stávající stav, v případě navržených rekonstrukcí (zateplení konstrukcí) z protokolu pro navržený stav a z grafického vyjádření, kde je znázorněno zatřídění hodnocené budovy jako A - Velmi úsporná až G - Mimořádně nehospodárná.

V protokolu k energetickému štítku obálky budovy jsou uvedeny veškeré stavební konstrukce na vnější hranici vytápěného prostoru budovy (vnější stěny, výplně otvorů, střechy, atd.), jejich výměry, součinitele prostupu tepla a vypočtená měrná tepelná ztráta. Výsledkem je stanovení průměrného součinitele prostupu tepla budovy a jeho porovnání s požadovanou hodnotou. Pro stanovení požadované hodnoty může být dále přílohou protokol pro tzv. referenční budovu, ze kterého je právě výpočet požadovaného průměrného součinitele prostupu tepla hodnocené budovy patrný.

SOLMAX s.r.o.

Telefon: +420 737 115 415
E-mail: petr.cenek@solmax.cz
Sídlo: Jugoslávských partyzánů 638/24, 160 00 Praha 6
IČO: 27950051

face.png, 26 kB Ing. Petr Čeněk

Telefon: +420 737 115 415
E-mail: petr.cenek@solmax.cz