Energetické posudky

Úvodní stránka | Služby | Energetické posudky

Zpracováváme energetické (odborné) posudky jak rozsahu, který byl stanoven pro dotační program Zelená úsporám (případně obdobné), tak energetické posudky rozsahu dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií v platném znění a dle vyhlášky č. 480/2012 Sb., která stanoví rozsah a náležitosti energetického posudku.

Energetické posudky dle zákona č. 406/2000 Sb. jsou mimo jiné určeny pro posouzení projektů zaměřených na snižování energetické náročnosti budov (zateplení, výměna výplní apod.), zvyšování účinnosti užití energie (modernizace technologických systémů apod.) nebo využití obnovitelných zdrojů energie (solární kolektory, biomasa apod.) financovaných z dotačních programů státních či evropských nebo z finančních prostředků pocházejících z prodeje emisních povolenek (např. Nová zelená úsporám).

Zjednodušený obsah energetického posudku dle vyhlášky č. 480/2012 Sb. :

Energetický posudek, narozdíl od energetického auditu, hodnotí již daný projektový záměr a nenavrhuje tak úsporná opatření, ze kterých bývají poté v energetickém auditu sestaveny minimálně 2 varianty. Projektový záměr (typicky na úsporu energie) je pak v energetickém posudku zhodnocen z hlediska ekonomického, ekologického či z hlediska podmínek dotačních programů. Závěrem energetického posudku jsou parametry dosažené realizací projektového záměru.

SOLMAX s.r.o.

Telefon: +420 737 115 415
E-mail: petr.cenek@solmax.cz
Sídlo: Jugoslávských partyzánů 638/24, 160 00 Praha 6
IČO: 27950051

face.png, 26 kB Ing. Petr Čeněk

Telefon: +420 737 115 415
E-mail: petr.cenek@solmax.cz