Energetické poradenství

Úvodní stránka | Služby | Energetické poradenství

Kromě ostatních uvedených služeb a činností zahrnuje dále zejména tepelně-technické posouzení konstrukcí a následně celého objektuekonomické hodnocení různých investičních záměrů.

Jedná se zejména o návrh skladeb stavebních konstrukcí, stanovení celkové tepelné ztráty objektu a případně i dalších výpočtů pro posouzení jak standardních objektů tak i pro posouzení, zda uvažovaný objekt splňuje nízkoenergetický či pasivní standard.

Jedná se o posouzení volby materiálu či tloušťky izolace s výpočtem součinitele prostupu tepla konstrukce jak u novostaveb, včetně pasivních domů, tak i u stávajících budov, kde je vhodné posoudit tloušťku tepelné izolace pro případné zateplení konstrukce s ohledem na splnění platných požadovaných či doporučených normových hodnot na součinitel prostupu tepla. Na základě toho budete moci včas upravit projektovou dokumentaci apod.

Při ekonomickém posouzení může být dále zhodnocena vhodnost tloušťky izolantu s ohledem na pořizovací náklady a dosažené úspory na vytápění apod.

Jako další samostatnou službu nabízíme „zjednodušené“ posouzení různých projektových záměrů vycházející z obdobných, již realizovaných projektů, „uzpůsobených“ v základních principech Vašemu projektu a aktuálním okolnostem. Takto získáte prvotní základní představu o efektivnosti Vaší investice či o splnění vybraných požadavků (např. měrné náročnosti na vytápění apod.) bez vynaložení nadbytečných nákladů na zpracování kompletního díla.

SOLMAX s.r.o.

Telefon: +420 737 115 415
E-mail: petr.cenek@solmax.cz
Sídlo: Jugoslávských partyzánů 638/24, 160 00 Praha 6
IČO: 27950051

face.png, 26 kB Ing. Petr Čeněk

Telefon: +420 737 115 415
E-mail: petr.cenek@solmax.cz