Energetické audity

Úvodní stránka | Služby | Energetické audity

Zpracováváme energetické audity budov (od bytových objektů, přes administrativní objekty, objekty veřejné správy, vzdělávací zařízení či sportovní zařízení až po průmyslové objekty), souvisejících energetických hospodářství či samostatných technologických systémů (centrální kotelny, veřejné osvětlovací soustavy, bioplynové stanice apod.).

Energetický audit je zpracován na základě zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií v platném znění a dle vyhlášky č. 480/2012 Sb., která stanoví rozsah a náležitosti energetického auditu.

Zjednodušený obsah energetického auditu :

Energetický audit hodnotí stávající stav předmětu hodnocení, navrhuje úsporná opatření, ze kterých jsou sestaveny minimálně 2 varianty a u těchto variant je provedeno posouzení z hlediska ekonomického, ekologického či z hlediska podmínek dotačních programů. Závěrem energetického auditu je doporučení optimální varianty.

Přibližná struktura energetického auditu dle vyhlášky č. 480/2012 Sb. :

1. Identifikační údaje (vlastník předmětu energetického auditu, předmět energetického auditu)

2. Popis stávajícího stavu předmětu energetického auditu – zahrnuje údaje o:

3. Vyhodnocení stávajícího stavu předmětu EA – obsahuje:

4. Návrhy opatření ke zvýšení účinnosti užití energie – obsahují:

5. Varianty z návrhu jednotlivých opatření – navrhnou se nejméně 2 varianty, z nichž každá obsahuje:

6. Výběr optimální varianty – provede se:

7. Doporučení energetického specialisty – obsahuje:

8. Evidenční list energetického auditu

SOLMAX s.r.o.

Telefon: +420 737 115 415
E-mail: petr.cenek@solmax.cz
Sídlo: Jugoslávských partyzánů 638/24, 160 00 Praha 6
IČO: 27950051

face.png, 26 kB Ing. Petr Čeněk

Telefon: +420 737 115 415
E-mail: petr.cenek@solmax.cz